VÄLJ DITT DRIVHUS

Gå till Drivhuset Norden
SKARABORG
SV

Vad är agenda 2030?

2015 antog FN:s medlemsstater agenda 2030, som är tänkt att visa vägen till en hållbar framtid för alla människor, och består av 17 universella mål. Men 2030 är i praktiken imorgon, så för att kunna agera fort har man satt vissa prioriteringar. Detta gäller inte minst på de områden där man tror det finns störst potential till snabb förändring.

Agenda 2030 vilar på tre pelare:

1.Hållbar konsumption och produktion.

2. Klimat, energi och biodiversitet.

3. Lika möjligheter och social sammanhållning.

Fokuset ligger på att agera på diverse olika områden, till exempel genom att säkerställa välstånd och välbefinnande, genom att bevara naturliga resurser,  minskat utsläpp av gröna gaser, och genom att adressera effekterna av klimatförändringarna. Det handlar också om att säkerställa äkta jämlikhet mellan kvinnor och män.

Denna strategi påverkar både vår inhemska och internationella politik, och är beroende  av multipla fundamentala aktörer: det civila samhället, ekonomin, finansmarknaden, utbildning, forskning och innovation.

Dess aktörer, tillsammans med kommuner, distrikt och regeringar, kan driva den hållbara utvecklingen framåt och bidra till implementeringen av agenda 2030.

Relaterade historier

Vad är skillnaden på en startup och en scaleup?

Startups omdefinierar kundresan. Man kan varje dag läsa om en startup som...

Läs mer

Fördelar och nackdelar med marknadsföring via sociala medier

Marknadsföring via sociala medier innebär att man använder appar såsom Facebook, Twitter...

Läs mer

Skillnaden på marknadssegmentering utifrån beteende respektive psykografi.

Det finns några olika sätt att utföra marknadsegmentering på.  Man kan dela...

Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!