VÄLJ DITT DRIVHUS

Gå till Drivhuset Norden
SKARABORG
SV

Studentkonsult

Studentprojekt

**Eng below

Hej, Du som är student i Skaraborg har en möjlighet att under din studietid få genomföra betalda uppdrag. Det kan innebära att du några timmar per månad jobbar med ett projekt, deltar någon gång på en workshop eller blir anställd på några procent av ett företag i syfte att du ska kunna bidra med din kunskap och erfarenhet samt skaffa dig erfarenhet och värdefulla kontakter inför din examen. Här nedan presenterar vi lite spännande uppdrag du kan söka.

 

Hi, You who are a student in Skaraborg have the opportunity to carry out a paid assignment during your studies. This may mean that you work a few hours per month on a project, participate in a workshop at some point or become employed at a percentage of a company in order to be able to contribute with your knowledge and experience as well as gain experience and valuable contacts before your degree. Below we present some exciting assignments you can apply for.

Kan du skapa en logotyp?/Can you create a logo?

Kanske är du en kreativ person som gillar att skapa?
Perfekt, då skulle vi vilja ha dig till att ta fram en logotyp åt ett företag som nu ändrar namn.
Låter det spännande?

Du får givetvis betalt för uppdraget
Nyfiken? Kontakta: skaraborg@drivhuset.se
___________________________________________________________________________________

Maybe you are a creative person who likes to create?
Perfect, then we would like you to create a logo for a company that is now changing its name.
Does that sound exciting?

You will of course be paid for the assignment
Interested? Contact: skaraborg@drivhuset.se

Vill du bygga en prototyp av en APP?/Do you want to build a prototype of an APP?

Om du har kunskaper att programmera en prototyp av en mobil applikation är det här rätt för dig. Vi tror att du läst någon form av programmering på Högskolan och är intresserad av att göra ett betalt projekt vid sidan av studierna på några extra timmar. Bra att sätta på ditt CV och alltid bra med lite mer erfarenhet och kontakter.

Du får givetvis betalt för uppdraget.
Nyfiken? Kontakta: skaraborg@drivhuset.se
___________________________________________________________________________________

If you have the skills to program a prototype of a mobile application, this is right for you. We think you studied some form of programming at University and are interested in doing a paid project alongside your studies for a few extra hours. Good to put on your resume and always good with a little more experience and contacts.

You will of course be paid for the assignment.
Curious? Contact: skaraborg@drivhuset.se

Programmera nytt system/Program new system

Om du läser dataspelsutveckling och kan programmera i bl.a Unity så är det här något för dig! Här har du nu möjligheten att programmera ett helt nytt system i en StartUp från grunden och vara med på en spännande resa. Kanske vill du bara lägga några extra timmar vid sidan av studierna eller så kan du tänka dig att börja jobba och bli en del av teamet inom kort. Kontakta oss för att veta mer!

Du får givetvis betalt för uppdraget.
Nyfiken? Kontakta: skaraborg@drivhuset.se
___________________________________________________________________________________

If you study computer game development and can program in, among other things, Unity, this is something for you! Here you now have the opportunity to program a completely new system in a StartUp from scratch and be part of an exciting journey. Maybe you just want to put in a few extra hours alongside your studies or you can think about starting to work and becoming part of the team soon. Contact us to find out more!

You will of course be paid for the assignment.
Curious? Contact: skaraborg@drivhuset.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!