VÄLJ DITT DRIVHUS

Gå till Drivhuset Norden
SKARABORG
SV

STUDENT

Välkommen du som är student eller alumn från en skola i Skaraborg!

Drivhuset finns här kostnadsfritt för att stötta dig i din personliga utveckling. Vi tror att om vi kan träna, coacha, utbilda och supporta dig på bästa sätt för att förstå hur du kan skapa nytta med dina kompetenser och drivkrafter.

Vi tror att om vi kan bidra till att framtidens utvecklare får förståelse för nyttiggörande, kreativa metoder, innovation och entreprenöriellt tänkande kan vi skapa en hållbarare framtid. Vi vill att du som student utvecklas i framåtanda och kreativitet för att bli en, som vi kallar det, förändringsagent!

Hos Drivhuset kan du få ökad förståelse för kreativa metoder för utveckling, entreprenörskap och hållbar företagande, innovationsprocesser och nytänkande.


Vårat erbjudande till dig!


Vägledningsmöten för att se hur du kan skapa nytta av dina kunskaper och drivkrafter:

Onlinekurser inom idéutveckling och entreprenörskap:

Kostnadsfritt medlemskap för nätverkande, inspiration och utveckling:

Massor av evenemang med ny kunskap och inspiration:

Studentprojekt för utveckling genom studentkonsult:


Psst..Allt är kostnadsfritt för dig!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!