VÄLJ DITT DRIVHUS

Gå till Drivhuset Norden
SKARABORG
SV

Våra projekt

Förutom att arbeta med studenter och implementera entreprenöriellt driv arbetar vi också med olika projekt.

För tillfället arbetar vi med följande projekt:

Green Innovation

  • Under tre år (2018-2021) kommer projektet som ägs av Drivhuset Skaraborg hålla affärsutvecklingsutbildningar, skapa nätverkskonferenser och en virtuell mötesplats för att utveckla ett digitalt affärsutvecklingsprogram. Allt kommer vara anpassat för företag inom den gröna sektorn och syftar till att skapa nya företag och nätverk, inspirera fler till nytänkande och öka kunskapen om innovation och affärsutveckling.

INBETS – Affärsöverlåtelser

  • Affärsöverföringar påverkar den ekonomiska tillväxten högre än nystartade företag. De flesta projekt och åtgärder fokuserar på att skapa nya företag, medan utmaningen att hålla företag framgångsrika inte täckas. Därför är projektets mål att undersöka, vidareutveckla och designa innovativa och överförbara modeller och verktyg för att underlätta överföringar av små och medelstora företag, göra dem allmänt tillgängliga och implementera dem i företag. Besök Inbets inbets.eu/

STUDENTKRAFT

  • Studentkraft är ett projekt för att skapa nytta av studenter i näringslivet. Vi hoppas kunna skapa en naturlig länk mellan lokala företag och studenters kompetens. Projektet är igång och företag har idag ett antal egna projekt de gärna ser utförs av studenter inom anpassade ämnen. Studenter hyrs ut som konsulter genom studentkraft till företagen. Välkommen att besöka www.studentkraft.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!