VÄLJ DITT DRIVHUS

Gå till Drivhuset Norden
SKARABORG
SV

Vad vi gör på lärosäten


Genom våra metoder och verktyg lär sig studenterna att testa och implementera nya idéer som gör skillnad. På så sätt kan studenterna lära sig att ta sig an samhällets utmaningar och ifrågasätta normer. Samhället ställer ökade krav på flexibilitet, förmåga att hantera osäkerhet, förmåga att se möjligheter och ett innovationsstödjande ledarskap med rätt kompetens.
När både människor och verksamheter ser hinder och problem för en positiv hållbar utveckling är agila metoder, kreativa verktyg, kunskap, inspiration och förståelse ihop med självförtroende viktiga nycklar – Det bidrar vi med!

Drivhuset gör hela tiden olika inslag i utbildningar på skolor i Skaraborg. Vi håller föreläsningar, workshops, genomför inspirationsevenemang och erbjuder kostnadsfria vägledningssamtal med studenterna.


VÅRAT ERBJUDANDE TILL SKOLOR
Teman på workshops och föreläsningar som kan utveckla studenter

  • Kreativa metoder för idégenerering
  • Innovationsprocess och nytänkande
  • Hållbart entreprenörskap och företagande
  • Värdeskapande av dina kompetenser eller din idé
  • Hållbar utveckling
  • Utveckla efter din målgrupp
  • Partnerskap, teamwork och motivation i ditt projekt
  • Kommunikation, marknadsföring och paketering
  • Pitch och presentationsteknik
  • Agilt ledarskap

Nägra exempel hittar du här:


Vad lärare säger om oss:

Tack Drivhuset och Kajsa för era insatser i mina kurser! Som lärare läggs en hel del tid på att fundera på hur man kan få studenterna att vilja utforska sitt ämnet med nyfikenhet och passion. Min tro på att försöka levandegöra ens egna ämnen genom att ta in både praktiker och teoretiker i kurserna möjliggör att studenterna kan bli mer nyfikna, engagerade i ämnet. Kan absolut rekommendera mina kollegor att samarbeta med Drivhuset” -Christoffer Axell Institutionen för handel och företagande

Drivhuset har kunskap om och tillämpar koncept för affärsutveckling i upplevelsebaserade övningar. Detta stödjer studenternas lärande. Studenterna kan naturligt diskutera och pröva sina idéer under kursen i möte med Drivhuset. Det innebär att en del studenter fortsätter hålla kontakten med Drivhuset för att utveckla sin affärsidé vidare efter avslutad kurs. Ja, absolut. Jag rekommenderar samarbete med Drivhuset på de kurser där koncept i affärsutveckling och entreprenörskap är centrala delar och upplevelsebaserade pedagogik tillämpas.” – Anders Billström Institutionen för handel och företagande

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!