VÄLJ DITT DRIVHUS

Gå till Drivhuset Norden
SKARABORG
SV

Hållbar utveckling med Drivhuset

Drivhuset Skaraborg vill utveckla framtidens förändringsagenter. Med förändringsagenter menar vi individer som tar hållbar utveckling på allvar och har verktygen och förståelsen för hur de kan ta sig an samhällets utmaningar genom företagande. Vi utvecklar både entreprenörer och intraprenörer genom våra metoder och aktiviteter.

Drivhuset historiskt varit en startup-byrå för studenter, men nu när tider förändras och entreprenörskap inte alltid är den rätta lösningen, arbetar Drivhuset mer med att utbilda, träna och coacha studenter inom akademin för att utveckla kvaliteter och färdigheter för att tackla hållbarhetsutmaningar, som:

Medvetenhet: Att förstå globala miljö- och samhällsutmaningar, inklusive klimatförändringar, resursbrist och sociala ojämlikheter, är grundläggande för att engagera sig i hållbarhetsarbete.

Kreativitet: Förmågan att tänka utanför boxen och komma med innovativa lösningar är avgörande för att hantera komplexa hållbarhetsproblem.

Analytiska färdigheter: Att kunna analysera data och dra slutsatser är viktigt för att förstå omfattningen av problemet och utveckla effektiva lösningar.

Tvärvetenskaplig tillvägagångssätt: Många hållbarhetsutmaningar är komplexa och kräver kunskap från olika discipliner. Förmågan att samarbeta med personer från olika bakgrunder och integrera olika perspektiv är avgörande.

Kunskap om hållbarhet: Att ha en grundläggande förståelse för hållbarhetsprinciper och begrepp, inklusive ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.

Engagemang och passion: Att ha en passion för hållbarhet och ett åtagande att göra positiva förändringar är en betydande drivkraft. Inflytande och kommunikation: Att kunna övertyga andra om vikten av hållbarhet och kommunicera idéer effektivt är avgörande för att påverka beslutsfattare och samhället som helhet.

Vi jobbar mycket med att implementera de 3 principerna (People, Planet, Profit) bland unga studeranden. Dessa tre ”P” representerar de tre centrala aspekterna inom hållbar utveckling och affärsverksamhet.

  1. People (Människor): Den första ”P” i hållbar utveckling betonar människor och sociala aspekter. Det handlar om att säkerställa att företag och samhällen tar hänsyn till de mänskliga faktorerna inom sina verksamheter. Det inkluderar att främja social rättvisa, mångfald, arbetsvillkor, hälsa och säkerhet för anställda, samt att respektera de mänskliga rättigheterna. Människor är en central del av hållbarhetsekvationen, och en hållbar verksamhet bör vara rättvis och inkluderande gentemot alla människor.
  2. Planet (Planeten): Den andra ”P” handlar om planeten och dess miljö. Det handlar om att minska negativ påverkan på miljön, inklusive minskning av koldioxidutsläpp, skydd av naturresurser, bevarande av biologisk mångfald och hantering av avfall och resurser på ett hållbart sätt. Hållbarhet kräver att vi tar ansvar för vår planet och minskar vår ekologiska fotavtryck.
  3. Profit (Vinst): Den tredje ”P” fokuserar på ekonomisk hållbarhet. Det handlar om att säkerställa att verksamheter är lönsamma och ekonomiskt livskraftiga på lång sikt. Hållbarhetssträvanden bör vara ekonomiskt genomförbara och gynna både företaget och samhället som helhet. Det innebär att hitta affärsmodeller som inte bara genererar vinst utan också skapar värde för människor och planeten.

”3 P inom hållbar utveckling” representerar en holistisk syn på hållbarhet, där ekonomisk framgång balanseras med social rättvisa och miljömässig hänsyn. Denna strategi syftar till att skapa en hållbar framtid som tar hänsyn till de komplexa och ömsesidigt beroende relationerna mellan människor, planeten och ekonomin. Vi är övertygade om att om unga kan bygga förståelse för detta under sin studietid när de är som mest ”formbara” tar de med sig ett helt annat perspektiv ut i arbetslivet efter avslutade studier.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!