VÄLJ DITT DRIVHUS

Gå till Drivhuset Norden
SKARABORG
SV

Om Drivhuset

Drivhuset är en mötesplats för dig som vill utveckla affärsidéer och entreprenöriellt driv. Genom våra insatser vill vi få fler att våga ta steget till att starta och driva eget. Fokus ligger på entreprenören, inte på idén, för idéer bedömer vi aldrig. Drivhuset arbetar högskolenära över hela landet.

Vår uppgift är att träna, utbilda, coacha och supporta människor med konkreta verktyg och våra forskningsbaserade metoder så att de kan utvecklas som individer och blir framtidens förändringsagenter. Genom våra metoder och verktyg lär sig studenterna att testa och implementera nya idéer som gör skillnad. På så sätt kan studenterna lära sig att anta samhällets utmaningar och ifrågasätta normer. Världen blir allt mer komplex, utveckling går blixtsnabbt och det som vi uppfattar som sant idag ser annorlunda ut imorgon. Det ställer ökade krav på flexibilitet, förmåga att hantera osäkerhet, förmåga att se möjligheter och ett innovationsstödjande ledarskap med rätt kompetens.

STUDENT GROW BUSIENSS
Vi jobbar BARA med hållbart företagande! För oss betyder det främst att de idéer som kommer till oss utvecklas med långsiktigt värde genom att balansera samhälleliga och miljömässiga hänsynstaganden. Vi låter alla idébärare utbildas, coachas och tränas i verktyg för att förstå och ta fram hållbara idéer.

STUDENT RESOURCE CENTER
Under studietiden erbjuder vi studenter att delta i utvecklande projekt i form av verkliga case! Här kan studenter i grupp eller enskilt få möjlighet att vid sidan av studierna anta en utmaning från ett företag och även få betalt för sin insats. Genom att vara studentkonsult får studenter erfarenheter, utveckling och lite lön. Studenter erbjuds också delta i aktiviteter som Hackathons eller Innovation Race där en studentgrupp under ett antal timmar utvecklar koncept och idéer till verkliga problem från företag eller organisationer.

STUDENT GOES SUSTAINABLE
Vi skapar förändringsagenter av Skaraborgs studenter! Vi utvecklar intraprenörer, entreprenörer och individers förmåga att vara handlingskraftiga, kreativa, innovativa och med ett starkt självledarskap för framtida karriär, hur den än ser ut. Genom utbildningar, program och inspirerande aktiviteter får studenterna den motivation och drivkraft som krävs för att vilka anta samhällsutmaningar.

När förändringar sker väldigt snabbt, när det inte längre funkar att ”göra som vi alltid har gjort” och när både människor och verksamheter ser hinder och problem för en positiv hållbar utveckling är agila metoder, kreativa verktyg, kunskap, inspiration och förståelse ihop med självförtroende viktiga nycklar! Att kunna skapa hållbara värden för andra oavsett sitt sammanhang är nödvändigt för att vi ska kunna utvecklas och lösa utmaningar oavsett om de uppstår i vår egen vardag, på vår arbetsplats eller i samhället i stort.

Drivhuset Skaraborg investerar i andra människors utveckling och vi får tillbaka i deras engagemang, kreativitet och vilja att förbättra. De gör skillnad för oss, för andra och för världen. Det kallar vi en hållbar affärsmodell.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!