VÄLJ DITT DRIVHUS

Gå till Drivhuset Norden
SKARABORG
SV

Möjlighetskartan


MÖJLIGHETSKARTAN ÄR ETT VERKTYG MAN KAN ANVÄNDA SIG AV OM MAN VILL GENERERA NYA IDÉER. DEN UTGÅR FRÅN DIG OCH DINA PERSONLIGA KARAKTÄRSDRAG OCH HUR DE KAN ANVÄNDAS I DIN AFFÄRSIDÉ.

Det finns en generell uppfattning om att den första versionen av en idé redan måste vara perfekt. Med ett allt för stort fokus på att idéen ska vara så unik som möjligt så kan det hända att man istället bromsar sitt kreativa tänkande. Att istället leka lite med sin idé, att vrida och vända på den och testa att ta bort eller lägga till något kan ge dig inspiration att skapa en version som står ut och skapar ett värde.

Möjlighetskartan delar upp de olika karaktärsdragen i:

  • Intressen – Jag är passionerad i…
  • Kunskap och färdigheter – Jag kan…
  • Resurser – Följande tillgångar är tillgängliga för mig…
  • Kontakter – Jag känner…
  • Erfarenheter – Tidigare har jag…

Relaterade historier

Se alla historier

LOOP metoden

LOOPA ÄR ETT KONKRET OCH HANDLINGSBASERAT ARBETSSÄTT FÖR HUR DU KAN UTVECKLA...

Läs mer

BMC – Business model canvas

Beskrivning av verktyg kommer snart... Business Model Canvas HållbarhetLadda ner Business Model...

Läs mer

Kundresan

Beskrivning kommer snart... The Customer JourneyLadda ner KundresanLadda ner

Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!