VÄLJ DITT DRIVHUS

Gå till Drivhuset Norden
SKARABORG
SV

Exempel på bidrag i kurser/utbildningar


Drivhuset tillsammans med Handelsekonomerna

Drivhuset har genomfört föreläsningar och workshops för handelsekonomerna på Högskolan i Skövde. Drivhuset genomförde bland annat en föreläsning för studenter i starten för examensarbetet där Drivhuset pratade om värdeskapande och nyttiggörande av resultatet. Fokus var på att definiera vem som skulle kunna vara intresserad av studien studenterna gör. Här tränades också pitchteknik för att studenterna skulle lära träna på hur någon komplext kan presenteras kort och förtåligt för en specifik målgrupp.
Drivhuset genomförde också två föreläsningar om affärsmodeller och innovation för handelsekonomer.


”… levandegöra ens egna ämnen genom att ta in både praktiker och teoretiker…”

”Tack Drivhuset och Kajsa för era insatser i mina kurser! Som lärare läggs en hel del tid på att fundera på hur man kan få studenterna att vilja utforska sitt ämnet med nyfikenhet och passion. Min tro på att försöka levandegöra ens egna ämnen genom att ta in både praktiker och teoretiker i kurserna möjliggör att studenterna kan bli mer nyfikna, engagerade i ämnet.

Samarbetet med Drivhuset har varit enkelt, jag traska ner och knackade på dörren snodde en kaffe.
Vi diskuterade kursen och ämnet, sedan tittade vi på var i kursen det skulle kunna vara lämpligt att Drivhuset skulle komma in och göra en insats. Kommunikationen var korta avstämningar i anslutningen till insatserna.

Kan absolut rekommendera mina kollegor att samarbeta med Drivhuset”
Christoffer Axell
Institutionen för handel och företagande

Drivhuset i kursen: Entrepreneurship and business development 7.5 credits

Drivhuset har genomfört föreläsningar och workshops för handelsekonomerna på Högskolan i Skövde. Drivhuset genomförde bland annat en föreläsning för studenter i starten för examensarbetet där Drivhuset pratade om värdeskapande och nyttiggörande av resultatet. Fokus var på att definiera vem som skulle kunna vara intresserad av studien studenterna gör. Här tränades också pitchteknik för att studenterna skulle lära träna på hur någon komplext kan presenteras kort och förtåligt för en specifik målgrupp.
Drivhuset genomförde också två föreläsningar om affärsmodeller och innovation för handelsekonomer.

”Detta stödjer studenternas lärande”

”Vi samarbetar med Drivhuset på kursen Entrepreneurship and business development 7.5 credits för svenska och internationella studenter. Drivhuset håller i två uppskattade föreläsningar och ett seminarium. Föreläsningarna handlar om idégenerering och loop, pivot och pitch, som är tre koncept i affärsutveckling och entreprenörskap. På seminariet pitchar studenterna sin affärsidé och får feedback utifrån föreläsningarna. Samarbetet är lärorikt för studenterna eftersom de får möjlighet att i praktiken arbeta med några av de koncept som diskuteras i kurslitteraturen. Koncepten används av en del entreprenörer och i Drivhusets verksamhet. 

Drivhuset har kunskap om och tillämpar koncept för affärsutveckling i upplevelsebaserade övningar. Detta stödjer studenternas lärande. Studenterna kan naturligt diskutera och pröva sina idéer under kursen i möte med Drivhuset. Det innebär att en del studenter fortsätter hålla kontakten med Drivhuset för att utveckla sin affärsidé vidare efter avslutad kurs. 
Ja, absolut. Jag rekommenderar samarbete med Drivhuset på de kurser där koncept i affärsutveckling och entreprenörskap är centrala delar och upplevelsebaserade pedagogik tillämpas.”
Anders Billström
Institutionen för handel och företagande

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!