VÄLJ DITT DRIVHUS

Gå till Drivhuset Norden
SKARABORG
SV

FÖRETAG

Drivhuset kan erbjuda erat företag stöttning för verksamhetsutveckling genom kompetens och engagemang från drivna studenter i Skaraborg. Drivhuset kan arrangera Innovation Race, Hackathons eller till och med erbjuda studentkonsulter som på timmar genomför uppdrag åt er!

 

INNOVATION RACE

I ett Innovation Race bygger Drivhuset upp en tillfällig innovationsfabrik av studenter, forskare, lärare med flera. Här samlas också ett antal företag samt ett team av experter inom olika områden under x antal timmar. Under en interaktiv, tidsbestämd innovationsprocess skapar vi lösningar inom de utmaningar och problemområden som deltagarna definierat.

Racet kan pågå under timmar eller dagar beroende på tillfälle men ofta är deltagarna väldigt dedikerade och arbetar från morgon till sen kväll. Drivhuset med erfarenhet och kompetens inom processledning och metodik leder den öppna innovationsprocessen och allting dokumenteras.

Resultatet är framtagna idéer på definierade samhällsutmaningar med stort fokus på hållbar utveckling.

Har ditt företag hållbarhetsutmaningar? eller va där det för fråga, klart ni har!
Anmäl erat intresse att delta och engagera er i ett Innovation Race: skaraborg@drivhuset.se

 

 

HACKATHON

Ett hackathon är ett event under en viss tidsram (ofta 12, 24 eller 48 timmar) där studenter samlas, bildar lag runt ett visst problem eller en idé och tillsammans skapar en unik lösning från grunden.

Konceptet bygger på principen att föra samman studenter med olika bakgrund och utbildningsinriktning för att skapa lösningar på problem/behov ni ser i er verksamhet.

Ett hackathon sätts upp kring ett centralt tema och innehåller ett antal fördefinierade utmaningar som deltagarna och grupperna försöker lösa. De inlämnade lösningarna kan vara i många olika former, alltifrån koncept och idéer till en prototyp eller färdig kod, beroende på hur problemen som ska lösas ser ut.

Vi lägger ofta upp eventet i form av en tävling där en jury utser en eller flera vinnare.

Priset på ett Hackathon varierar beroende på hur många studenter som önskas delta samt hur många timmar. För mer info: skaraborg@drivhuset.se

 

 

STUDENTKONSULTER

Studenter kan under sin studietid arbeta på timmar för att stötta er verksamhet i utveckling. Vi gör det enkelt för er, vi på Drivhuset anställer studenter och hyr ut dem till er efter uppdrag. Nedan ser ni kompetensområden vi har hos våra studenter:

  • Data & IT (Systemutveckling, webbutveckling, nätverksadmin. mm)
  • Beteendevetenskap (Kognitiv neurovetenskap och socialpsykologi)
  • Biovetenskap (Ekologi, biomedicin mm)
  • Dataspelsutveckling (Grafik, ljud, 3d & 2d, design mm)
  • Ekonomi (Redovisning, ledarskap, hållbarhet mm)
  • Ingenjör och tekniker (Produktutveckling, produktion och maskin mm)

Här kan ni läsa om exempel på uppdrag studenter genomfört: www.studentkraft.se

Nyfikna på att se om ni kan matchas ihop med en student? Kontakta: skaraborg@drivhuset.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!