VÄLJ DITT DRIVHUS

Gå till Drivhuset Norden
SKARABORG
SV

Working Lab

** ENG BELOW

Varje torsdag har du som student i Skaraborg möjlighet att hänga i en riktigt kreativ miljö!

Vi öppnar upp våra dörrar för att studenter ska komma och vara kreativa, nytänkande och drivna tillsammans. Här är studier totalt förbjudna!

Ta möjligheten att starta projekt ihop med andra likasinnade studenter som vill något mer i livet. Ta en kaffe och låt kreativiteten flöda. Kanske kommer ni på ett spännande projekt att genomföra? kanske kan ni stötta varandras projekt? Kanske kommer ni på en affärsidé? Se vad som kan hända när idésprutor och nytänkande individer möts över en kopp i en kreativ miljö.

Vem vet ni kanske kommer på en lösning på en hållbarhetsutmaning i samhället?

Plats: Högskolevägen 6B, F-huset Campus
Tid: 9:00 – 16:00

Här finns kaffe, te, kreativa verktyg och massor av post-it!

Every Thursday, as a student in Skaraborg, you have the opportunity to hang out in a really creative environment! We open our doors for students to come and be creative, innovative and driven together. Studying is totally forbidden here! Take the opportunity to start projects together with other like-minded students who want something more in life. Grab a coffee and let your creativity flow.

Maybe you will come up with an exciting project to implement? maybe you can support each other’s projects? Maybe you will come up with a business idea? See what can happen when brainstormers and innovative individuals meet over a cup in a creative environment.
Who knows, you might come up with a solution to a sustainability challenge in society?

Place: Högskolevägen 6B, F-huset Campus
Time: 9:00 a.m. – 4:00 p.m.

There is coffee, tea, creative tools and lots of post-it notes here!

Evenemangsdetaljer

Datum Torsdagar/Thursdays

Plats Working Lab - F-house (Högskolevägen 6B)

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!