VÄLJ DITT DRIVHUS

Gå till Drivhuset Norden
SKARABORG
SV

DRIVHUSETS – Integritetspolicy

Den här integritetspolicyn beskriver de personuppgifter som samlats in eller genererats när du använt Drivhusets onlinetjänster. Den beskriver också hur dina personuppgifter används, delas, skyddas, de olika val du har gällande dina personuppgifter och hur du kan kontakta oss.

Vilka personuppgifter vi samlar in och när?

Vi ber dig att tillhandahålla vissa personuppgifter för att kunna leverera de produkter eller tjänster som du önskar. Exempelvis, när du gör en bokning/ett köp, kontaktar våra kontor, ber om kontakt med oss, deltar i våra event eller tävlingar, genomför onlinekurser eller använder vår webbplats.

Dessa personuppgifter kan inkludera dina

  • Kontaktuppgifter inklusive namn, e-post, personnummer och telefonnummer.
  • Inloggnings- och kontoinformation, lösenord och unikt användar-ID.
  • Personliga uppgifter som kön val av lokalt Drivhus, skola och utbildning samt kurshistorik.

När du interagerar med vår webbplats samlas vissa data automatiskt upp från din enhet eller webbläsare. Mer information om dessa metoder ingår i avsnittet ”Cookies och Pixel-taggar” i denna integritetspolicy enligt nedan. Dessa personuppgifter inkluderar:

  • Enhets-ID, samtalsaktivitet, nätverksåtkomst, lagringsinformation och batteriinformation.
  • Cookies, IP-adresser, webb-adresser, data som identifierar din webbläsare och version, och webbeacons och taggar som finns tillgängliga på dina enheter.

Varför och hur vi använder dina personuppgifter?

För att tillhandahålla funktionerna för webbplatsen och tjänster du efterfrågar

När du använder vår webbplats använder vi dina personuppgifter för att erbjuda den efterfrågade produkten eller tjänsten. Om du genomför en kurs, deltar i ett event eller bokar in ett möte med oss använder vi de kontaktuppgifter du försett oss med för att kommunicera med dig om kommande event, kurser, erbjudanden, vår verksamhet eller marknadsföring.

För att kommunicera information om våra produkter, tjänster, evenemang och för andra marknadsföringsändamål

När du samtycker kommer vi att skicka ut marknadsföring och nyheter avseende Drivhusets produkter, tjänster, tillställningar och andra erbjudanden. Du kan välja att ta tillbaka ditt samtycke när du än vill.

Vi kan komma att använda information som du tillhandahåller oss genom att anpassa kommunikation om produkter och tjänster som kan vara intressanta för dig.

För att driva, förbättra och behålla vår verksamhet, produkter och tjänster

Vi använder de personuppgifter som du tillhandahåller oss för att bedriva vår verksamhet. Exempelvis när du deltar på ett event, vägledningssamtal eller genomför en kurs använder vi denna information i vår redovisning, revision och andra interna funktioner. Vi kan komma att använda personuppgifter om hur du använder våra produkter och tjänster för att förbättra användarupplevelsen och hjälpa oss att diagnostisera problem med teknik och service samt administrera vår webbplats.

För att skydda våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet

Vi kan också använda personuppgifter om hur du använder vår webbplats för att förhindra eller upptäcka bedrägerier, missbruk, olagliga användning och överträdelser av våra användarvillkor, samt för att följa domstolsbeslut, myndighetsförelägganden eller tillämplig lag.

För allmänna analysändamål

Vi använder information om hur våra besökare använder vår webbplats och tjänster för att förstå kundbeteende eller preferenser. Till exempel kan vi använda information om hur besökare på drivhusetonline.se utför kurserna för att bättre förstå de bästa sätten att organisera och utveckla oss.

Andra syften

Vi kan även använda dina personuppgifter på andra sätt och meddelar då detta vid den aktuella tidpunkten samt inhämtar samtycke där så är nödvändigt.

Rättslig grund

Vid behandling av dina personuppgifter stödjer vi oss på en viss rättslig grund, beroende på hur du interagerar med vår webbplats..

Vi stödjer också vår behandling på annan rättslig grund, såsom våra berättigade intressen som stiftelse, för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att skydda dina grundläggande intressen.

Tillgängliggörande/delning av dina personuppgifter

Drivhuset delar dina personuppgifter med

Tredje parts leverantörer som behandlar personuppgifter för Drivhusets räkning, till exempel för att hantera och tillhandahålla service beträffande data, distribuera e-post, analys, hantera varumärkes- och produktreklam samt redovisning mot finansiärer. När vi använder tredjepartsleverantörer ingår vi avtal som kräver att de genomför lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Andra tredjeparter i den utsträckning som är nödvändig för att: (i) följa en myndighetsbegäran, domstolsbeslut eller tillämplig lag, (ii) förhindra olaglig användning av vår webbplats eller överträdelser av vår webbplats och användarvillkoren och för vår policy, (iii) försvara oss mot tredje parts krav och (iv) hjälpa till med bedrägeribekämpning eller utredning (t.ex. om varumärkesförfalskning och piratkopiering).

Skydd och behandling av dina personuppgifter

Kryptering och säkerhet

Vi använder en rad tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att upprätthålla säkerheten för dina personuppgifter.

Lagring av dina personuppgifter

Vi behåller dina personuppgifter så länge som nödvändigt för att uppfylla de ändamål som är uppställda i denna integritetspolicy (om inte en längre lagringsperiod är nödvändig enligt tillämplig lag).

Dina rättigheter avseende dina personuppgifter

Du har rätt att begära:

  • Tillgång till dina personuppgifter
  • En elektronisk kopia av dina personuppgifter (dataportabilitet)
  • Korrigering av dina personuppgifter om de är ofullständiga eller felaktiga
  • Radering eller begränsning av dina personuppgifter under vissa omständigheter enligt tillämplig lag. Dessa rättigheter är inte absoluta. Om vi ​​har erhållit ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke.

Om du vill ha en kopia av dina personuppgifter eller åberopa någon av dina andra rättigheter, vänligen kontakta oss genom de kontaktuppgifter som finns tillgängliga i ”Frågor och Feedback” avsnittet nedan.

Ändringar i vår integritetspolicy

Tillämplig lag och vår praxis förändras över tiden. Om vi ​​beslutar att uppdatera vår integritetspolicy lägger vi in ​​ändringarna på vår webbplats. Om vi ​​väsentligt ändrar det sätt på vilket vi behandlar dina personuppgifter, kommer vi att ge dig ett förhandsmeddelande, eller om det är juridiskt nödvändigt, begära ditt samtycke innan sådana ändringar genomförs. Vi uppmanar dig att noggrant läsa vår integritetspolicy och hålla dig informerad om våra rutiner. Denna integritetspolicy ändrades senast 2 jan 2021.

Frågor och feedback

Vi välkomnar frågor, kommentarer och synpunkter på vår integritetspolicy och integritetspraxis.

Om du vill lämna feedback eller om du har frågor eller synpunkter eller vill utöva dina rättigheter relaterade till dina personuppgifter, kontakta kundtjänst på skaraborg@drivhuset.se

Om du kontaktar oss med ett klagomål kring integritetsskyddet kommer detta att behandlas med målet att lösa problemet på ett effektivt och korrekt sätt.

DRIVHUSETS – Integritetspolicy

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!