VÄLJ DITT DRIVHUS

Gå till Drivhuset Norden
SKARABORG
SV

Drivhuset Interview Tilla

I den här intervjun får vi möjlighet att utforska den inspirerande resan hos Tilla, en driven studententreprenör och grundare av Aurora Arts. Tilla, som studerade Spelutveckling 2017 till 2020 vid Högskolan Skövde, har en passion för spelbranschen och en vision om att förändra dess landskap. Genom sin utbildning och sitt entreprenörskap har hon tagit steg mot att förverkliga sitt mål att skapa spel med mångfald och innovation. Nu får vi dyka djupare in i hennes entreprenörsresa och lära oss mer om de utmaningar hon stött på och de framsteg hon har gjort på vägen.

Hur och när började du med Aurora Arts?
”Jag började utforska entreprenörskap under min tid på Högskolan Skövde, där jag kände en ökande passion för spelbranschen. Det var under den här tiden som jag började utveckla idéer och experimentera med olika koncept. Min entreprenörsresa tog fart när jag insåg att jag ville ta mina idéer till nästa nivå och skapa något verkligt meningsfullt inom spelindustrin.”

Vad inspirerade dig att starta Aurora Arts och vad är din vision för studion?
”Min vision är att Aurora Arts ska bli ett större bolag och skapa spel som vi verkligen tror på. Jag vill inte bara att det ska vara ett hobbyprojekt utan något som kan bli ekonomiskt oberoende och låta oss vara ännu mer kreativa.”

Vilka utmaningar har du stött på som studententreprenör och hur har du hanterat dem?
”Det största har varit att driva ett sådant stort projekt utan erfarenhet. Vi har behövt planera extra mycket och fråga om råd. Att hålla balansen mellan stress och psykiskt välbefinnande har också varit en stor utmaning.”

Hur viktig har Drivhuset varit för dig och din företagsresa?
”Drivhuset har varit extremt viktigt. När jag inte ens visste vad jag skulle göra, var de där för att ge stöd och vägledning. De har spelat en avgörande roll i att få min idé att bli verklighet.”

Vilka mål har du för framtiden med Aurora Arts och hur planerar du att nå dem?
”Mitt mål är att fortsätta växa och bli en etablerad studio inom spelbranschen. För att nå dit planerar jag att fortsätta göra spel som jag verkligen brinner för och samtidigt vara en förebild för andra unga entreprenörer.”

Hur har du gått tillväga för att hitta rätt personer att arbeta med på ditt företag?
”Jag har använt mig av olika kanaler som mina nätverk, Drivhuset och högskolan för att hitta rätt talanger. Att hitta personer med rätt kompetens och som passar in i vårt team har varit avgörande.”

Vad har varit ditt största genombrott eller framsteg hittills med Aurora Arts?
”Att få positiv feedback och stöd från investerare och branschexperter har varit ett av de största genombrotten. Det gav mig förtroende och bekräftade att vi var på rätt spår.”

Hur ser du på entreprenörskap och vilka råd skulle du ge till andra unga som vill starta sina egna företag?
”Jag ser entreprenörskap som att våga följa sin passion och tro på sin idé. Mitt råd till andra unga skulle vara att våga ta risker, vara ihärdig och alltid fortsätta lära sig och växa.”

Vilka är dina största utmaningar just nu och hur planerar du att övervinna dem?
”Just nu handlar det mycket om att få tillräckligt med finansiering och att navigera i en bransch där konkurrensen är hård. Jag jobbar på att skapa en stark affärsplan och att bygga upp vårt varumärke för att sticka ut och attrahera investerare.”

Hur ser din dagliga arbetsrutin ut som studententreprenör och hur balanserar du studier med företagsdrift?
”Min dag börjar oftast med att jag går igenom mina mejl och planerar dagens uppgifter. Sedan delar jag upp min tid mellan föreläsningar, möten med teamet och att arbeta på våra projekt. Att ha en tydlig struktur och prioritera uppgifterna har hjälpt mig att balansera studier med företagsdrift.”

Vad är din drivkraft och vad får dig att fortsätta kämpa trots motgångar?
”Min drivkraft är att skapa något som gör skillnad och att förverkliga mina drömmar. Trots motgångar fortsätter jag att kämpa för att jag tror på vår vision och vet att varje utmaning är en möjlighet att växa och lära mig något nytt.”

I intervjun med Tilla har vi fått en unik inblick i hennes resa som studententreprenör och hennes passion för att förändra spelbranschen. Genom att våga prova nya idéer, ta risker och bygga starka relationer har hon lyckats driva sitt företag, Aurora Arts, mot sina visioner. Tillas berättelse är inspirerande och visar på vikten av att följa sin passion och vara öppen för nya möjligheter. Vi ser fram emot att följa henne på hennes fortsatta entreprenörsresa och önskar henne all framgång i framtiden!

Relaterade historier

Interview Entrepreneur Kim

From Student to Entrepreneur: An Interview with Kim How long have you...

Läs mer

Drivhuset Skaraborg Teamet

Här är två korta introduktioner av vårt teamet, Kajsa och Anna. Genom...

Läs mer

Drivhuset Alumn Casper Svensson

Träffa Casper Svensson, en alumn från Högskolan i Skövdes User Experience Design...

Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!